Svenneby Hållplats  (35km)

Välj station till vänster. Den blå flaggan på kartan visar var du är

1. Stationshus 2. Godsmagasin
3. Ekonomihus/Afträde 4. Källare
5. Ladugård 6. Lastkaj
7. Bykstuga a,b - rivna byggnader

Se ett filmklipp från Svenneby 1958
(från hemsida Kättinge-Östkind)