Östra Husby Station  (27km)

Välj station till vänster. Den blå flaggan på kartan visar var du är1. Stationshus 2. Godsmagasin
3. Lastkaj 4. Ekonomihus
5. Källare 6. Afträde

Se ett filmklipp från Östra Husby 1958
(från hemsida Kättinge-Östkind)