Jonsbergs Station  (44km)

Välj station till vänster. Den blå flaggan på kartan visar var du är

Se ett filmklipp från Jonsberg 1958
(från hemsida Kättinge-Östkind)

 

1. Stationshus 2. Godsmagasin 
3.Ekonomihus
   /Afträde   
4. Ladugård
5.Källare 6. lastkaj
7.Vaktstuga  8. Uthus
9. Bykstuga A.Mönnerumsån