Furingstad Hållplats (12km)

Välj station till vänster. Den blå flaggan på kartan visar var du är

 
1. Stationshus 2. Godsmagasin
3. Lastkaj 4. Ekonomihus/
  Afträde
5. Källare 6. Ladugård
7. Bykstuga