Verkstadspersonalen

Lok VB11 och samlad verkstadspersonal framför lokstallet , 1940-tal.

Del av vändskivan syns i bildens högra kant.