Spår 3 & 4 Östra Station

Norrköping Östra 1965, väntande motorvagnståg