Jubileumsmiddagen, Deltagarförteckning A- Ö

A
Aghammar, Erik, Lokförare
Ahlbom, E., f. Linjedirektör
Ahlin, Nils, Kassör
Ahrén, G. A:son, Domänintendent
Alexandersson, G., Stationskarl
Almkvist, Henning, Lantbrukare
Almqvist, Allan, Trafikinspektör
Andersson, J. E., Banvakt
Andersson, Knut, Banvakt
Andersson, Carl, Banvakt
Andersson, Ferd., Banvakt
Andersson, Alfred, Banvakt
Anderson, Axel, Byråbokhållare
Andersson, Albin, Direktör
Andersson, G. W., Förrådsförvalt.
Andersson, David, Godsägare
Andersson, Erland, Kontorist
Andersson, Albert, Landstingsman
Andersson, Bror, Lantbrukare
Andersson, Eskil, Lantbrukare
Andersson, Arvid, Lokförare
Andersson, Karl, Riksdagsman
Andersson, Sven, Vagn- & Stallk.
Andrén, Julia, Städerska
Arvidsson, A., Lantbrukare
Asklund, Karl, Banvakt
Ax, John, Banarbetare

B
Backlund, Andreas, Banvakt
Bagge, Gustaf, f:e Kontorist
Benedictsson, R., Disponent
Bengtsson, Svante, Stationskarl
Berg, Johan, Konduktör
Berggren, Emil, Stationskarl
Bergkvist, Folke, Forstmästare
Bergquist, A. O., Doktor
Bergsten, Th., Postmästare
Bergström, Axel, Konduktör
Bergström, j. A., Stationsförest.
Blom, G., Direktör
Blomstrand, Yngve, Maskining.
Blomvik, Alfred, Banvakt
Bolin, W., Godsägare
Borg, Signe, Fröken
Botvidson J., Godsägare
Bromander, Anton, Banförman
Brunstedt, Arvid, Verkst.-arb.
Bäckstedt, Gustaf, Stationsförm.
Börjesson, John, Huvudredaktör

 C
Carlberg, Algot, Stationskarl
Christiansson, S., 1:e Förb.-ordf.

D
Dafgård T., 1:e Trafikinsp.
Dahl, H., Stationsinspektor
Danielsson, Arvid, Nämndeman
Dyhlén, Gustaf, Lokförare

E
Eckerud, Robert, Banvakt
Ekelund, John, Överste
Ekström, Harald, Stationsförman
Eriksson, Edvard, Banvakt
Ericson, Knut, Kyrkoherde
Erikson, Eric, Nämndeman
Eriksson, Viktor, Stationskarl

F
Falk, Oscar, Stationsinspektor
Falkman, Henning, Handlande
Franzén, Birger, Byråbokhållare
Freij, Johan, Snickare
Fristedt, John, Bankir
Funck, Gösta, Friherre

G
Gregorsson, Thure, Lokförare
Gustafsson, Patrik, Konduktör
Gyllenhammar, A., Stationsförest.
Gyllenswärd, G., Bankdirektör
Göthe, Emil, Banarbetare
Göthe, Karl, Stationskarl

H
Hadarsson, Hadar, Huvudredaktör
Hannell, M., Lantbrukare
Hall, Albert, Kontorsbiträde
Hallberg, Karl, Banvakt
Hamilton, Carl, Landshövding
Hammarlund, G., Stationsinsp.
Hedbäck, Filip, Byråassistent
Helander, Erik, Stationskarl
Hellström, Johan, Banvakt
Henell, Gustaf, Stationskarl
Hiller, Erik, Lokförare
Hollertz, S. P., Nämndeman
Hügoth, Hugo, Inspektor
Hultgren, A., Stationsinspektor
Högberg, Knut, Kamrer
Höglund, Sven, Stadskamrer
Hörner, Axel, Trafikbiträde

I
Ihrfelt, G., Kanslichef
Israelsson, Artur, Godsägare F

J
Jansson, Emil, Redaktör
Johansson, Elis, Banarbetare
Johansson, Arvid, Banarbetare
Johansson, Viktor, Banvakt
Johansson, Karl, Banvakt
Johansson, O., Kontorschef
Johansson, N. J., Landstingsman
Johansson, Ivar, Riksdagsman
Johnsson, Eric, Trafikchef
Johnsson, A., Nämndeman
Jonsson, Edvin, Banarbetare
Jonsson, Ludvig, Banarbetare
Jonsson, Ivar, Banarbetare
Jonsson, Ture, Banarbetare O
Jonsson, Albin, Banvakt
Jonsson, Erik, Banvakt
Jonsson, Folke, Disponent
Jonsson, Olof, 1:e Kontorist
Josefson, Erik, Godsägare

K
Carlsson, Gunnar, Banarbetare.
Carlsson, Oskar, Banvakt
Carlsson, C. L., Fabrikör
Karlsson, John, Konduktör
Karlsson, Birger, Lantbrukare
Karlsson, John, Lantbrukare
Carlsson, Clas, Lokförare
Karlsson, Arvid, Redaktör
Karlsson, A. L., Stationsförest..
Carlsson, Oskar, Stationsförman
Carlsson, Hugo, Stationskarl
Carlsson, Carl, Stationsförman
Carlsson, Carl, Trafikchef
Karsgård, C. Th., Kantor
Kindlundh, R., Skogsmästare
Kock, P., Direktör

L
Larsson, Alfr., Hemmansägare
Larsson, L. E., Mjölnare
Larsson, Hjalmar, 1:e Reparatör.
Laudon, W., Folkskollärare
Laurell, Torsten, Baningenjör
Leksborg, S. E., Lokmästare
Lindh, Bernhard, Stationsskrivare
Lindholm, Einar, Verkstadsarbetare
Ljungberg, Martin, Civilingenjör
Lundberg, Sven, Direktör
Lundberg, Nils, Direktör
Lundborg, Johan, Målare
Lundgren, Ernst, Nattvakt
Lundgren, Anna, Städerska

M
Malmberg, Gustaf, Hovpredikant
Malmborg, Viktor, Stationsförman
Månsson, Karl, Bangårdsförman
Möller, Åke, Kamrer
Möller, Carl, Lokförare
Möller, A. V., Verkstadsarbetare

 N
Nilsson, Aron, Banarbetare
Nilsson, Axel, Banarbetare
Nilsson, Adolf, Verkmästare
Nord, Axel, Stationskarl
Nygren, Hilma, Städerska

O
Ohlsson, Filip, Konduktör
Ordell, Einar, Doktor
Pehardt, Algot, Landssekreterare

P
Person, Joel, Bankkamrer 
Persson, Karl, Banarbetare 
Persson, Per, Stationsförman 
Pettersson, Adolf Brovakt 
Petterson, Albert, Lokeldare 
Pettersson, Leonard, Reparatör 
Pettersson, Carl, Stationsförest. 
Pettersson, C. A., Stationsskrivare 
Peterson, J., Tullförvaltare

 R
Ragnar, Sven, Banmästare 
Ragnar, Oskar, Banmästare
Rask, Aron, Folkskollärare 
Regnell, Axel, Advokat 
Resén, Edvard, Stationsförest. 
Reventberg, C. J. Borgmästare 
Ringman, H., Stationsinspektor 
Rogsberg, Theodor, Lokförare 
Rydström, Martin, Banförman 

S
Sahlin, Daniel, Stationskarl 
Samuelsson, Gustaf, Lokförare
Samuelsson, Karl, ex. Linjearb. 
Sandin, Arvid, Verkstadsarbetare 
Schönberg, V., Stationsförest 
Siljeholm, E., Lokförare 
Stein, Tor, Stationskarl 
Stårck, E., Landskamrerare 
Sundell, J., Kontorschef 
Sundström, J., Byråbokhållare 
Svensson, Axel, Grusarbetare 
Svensson, Einar, Lokförare 
Svensson, Karl, Lokförare 
Svensson, Ivar, Nämndeman 
Svensson, Edvin, Stationskarl 
Söderholm, A., Hållplatsvakt 
Söderström, G. M., Målaremästare

T
Tankred, Ossian, Lokeldare
Tornborg, Sam., Kontrollör 

W
Wagrell, J., Bankdirektör
Wallberg, Axel, Skohandlare 
Ward, Karl, Riksdagsman 
Wastesson, Edv., Lantbrukare
Wennerholm, E., Konduktör 
Wennström, Gösta, f:e Förb.-ordf. 
Westerberg, L. A:son, Disponent 
Westerholm, Th., Lokförare 
Westeson, Hugo, Trafikchef 
Wiggander, E., Stationsförest. 
Wingmark, Albert, Stationsinsp.
Wittberg, Ingeborg, Kontorskrivare 
Wolinder, Oskar, Lokeldare 

Y
Yxberg, Ernst, Banarbetare 
Yxberg, Edvin, Banvakt

Ö 
Öhman, Hugo, Lagerförman 
Öster, Anders, Borgmästare 
Österberg, Edvard, Lokförare 
Östlund, Severin, Kontorist 
Överström, Carl, Stationskarl