Arkösund - Flygfoto

Flygfoto över Arkösund 1952

1. Stationsområdet
2. Hotellet
3. Restaurangen
4. Hamnpiren
5. VB's spår västerut