Arkösunds Station & omgivningar

Banan till Arkösund invigdes 15/6 1895. Förutom mark för Stationsbyggnader och hamn, reserverade VB också plats för hotell, restaurang och badhusbyggnader, dessa uppfördes sedan 1896.  Man sålde även mark till villatomter.