Stationer          

10.

Personal vid Östra Stationen

Samling utanför entrén till den första Östra Stationen i Norrköping