Föremål          

1.

VB-Biljetter


3:e klass Passagerarbiljetter från Vikbolandsbanan åren 1897 och 1900