Kajanläggning i Arkösund, lastplats för Vikbolandsbanan, Kajritning, spårplan och foto från kajen (1948)