T-semafor i "stoppställning" vid Östra Husby station. Röd vinge till vänster gäller för infart till stationen.  Vit vinge till höger gäller för infart i motsatt riktning. Semaforen manövrerades med en ställvev. Körsignal gavs genom att vinkla vingen neråt 45 grader.
För visning i mörker finns mitt på semaforen en lykta med röd och grön glasskiva.

Semaforerna 1, 3 och 4  är av samma typ, nr 2 är av metall och av senare modell.

T-semaforer 1. Kuddby
2. Kättinge 3. Östra Husby 4. Östra Stenby