Sörby Hållplats / Lastplats (10km)

Välj station till vänster. Den blå flaggan på kartan visar var du är

 
1. Vaktstuga 2. Materialbod A. Spår till tegelbruket B. Sörby tegelbruk
   
 

 

 

Sörby Hållplats/Lastplats - under SJ-tiden Agetomta Sörby tegelbruk, tillhörde från 1926 A-B Mursten som också ägde Borgs tegelbruk i Norrköping, bolaget upplöstes 1959. Tegel tillverkat här var märkt SB