Öbnebo Hållplats  (48km)

Välj station till vänster. Den blå flaggan på kartan visar var du är

1. Stationshus 2. Godsmagasin
3. Ekonomihus/Afträde 4. Ladugård
5. Källare 6. Bykstuga