Norrköpings Östra Station (0km)

Välj station till vänster. Den blå flaggan på kartan visar var du är

 
Ovan del av orienteringsplan från lokstallet uppsatt 1958 ersättande plan från 1941. 
Här syns lokstall, vändskiva, vagnskjul mm.
  Norrköpings Östra Station, startpunkt för Vikbolandsbanan.


Stationshuset (byggt 1910)