Kummelby (7km)

Välj station till vänster. Den blå flaggan på kartan visar var du är

 
Kummelby Station, knutpunkt på Vikbolandsbanan, här delar sig järnvägen, Öster mot Vikbolandet och söder mot Söderköping.
1. Stationshus   2. Godsmagasin
3. Ekonomihus   4. Materialbodar
5. Afträde   6. Vedbodar
7. Lastkaj   8. Källare
9. Ladugård 10. Lokstall
 


A - Från Norrköping, B - Till Arkösund C - Till Söderköping

Se ett filmklipp från Kummelby 1958 (från hemsida Kättinge-Östkind)