Kuddby  Station  (20km)

Välj station till vänster. Den blå flaggan på kartan visar var du är

1. Stationshus 2. Godsmagasin
3. Ekonomihus 4. Afträde
5. Lastkaj 6. Källare
7. Ladugård  

Se ett filmklipp från Kuddby 1958
(från hemsida Kättinge-Östkind)