Kättinge Station  (40km)

Välj station till vänster. Den blå flaggan på kartan visar var du är1. Stationshus 2. Godsmagasin
3. Ekonomihus/Afträde 4. Källare
5. Vattentag 6. Kolplats
7. Bykstuga A. Mönnerumsån

Se ett filmklipp från Kättinge 1958
(från hemsida Kättinge-Östkind)