Hylinge Hållplats  (32km)

Välj station till vänster. Den blå flaggan på kartan visar var du är


1. Stationshus 2. Godsmagasin
3. Lastkaj 4. Ekonomi/Afträde/Bykstuga
5. Källare 6. ladugård

(Topografisk karta 1877, reviderad 1927)