Häradshammars Hållplats  (31km)

Välj station till vänster. Den blå flaggan på kartan visar var du är1. Stationshus 2. Godsmagasin
3. Ekonomihus o Afträde 4. Lastkaj
5. Ladugård 6. Källare