Åsvittinge Hållplats (16km)

Välj station till vänster. Den blå flaggan på kartan visar var du är

 
1. Stationshus 2. Godsmagasin
3.Lastkaj 4. Ekonomihus/afträde
5.Källare 6. Ladugård
7. Bykstuga