Arkösunds Station   (53km)

Välj station till vänster. Den blå flaggan på kartan visar var du ärArkösunds Station, slutstation på Vikbolandsbanan
1. Stationshus 2. Godsmagasin
3. Lastkaj 4. Ekonomihus
5. Afträde 6. Lokstall
7. Vändskiva A. Spår till hamnen