VB, vatten och järnvägar.. 

Blå bana: Vikbolandsbanan
Grön bana:  Norra Östergötlands Järnvägar - NÖJ (ansluten 3/6 1906)
Röd bana: SJ - Stambanan
Gul bana: Sammanbindningsbana från SJ via Hamnbron och smalspår från Östra Station till samlings och omlastningsbangård väster om Sylten vid Motala ströms södra sida.

Flygvy över Norrköpings hamn: Motala ström, hamnkajerna och längst upp i bilden Bråviken. Till höger syns den  4 /12  1915 invigda Hamnbron . (på kartan till vänster där gul markering passerar Motala Ström).