VB, Arkö och segelleden.. 


Blå bana: Vikbolandsbanan som slutade vid den 45m långa hamnkajen i Arkösund
Röd markering: Föreslagen plats för hamnkajen vid segelleden mittemot Hästö Tullstation. (Lotsverket gick emot detta förslag med motiveringen att farleden då skulle bli för trång).
Svart prickning:  Segelleden till Arkösunds hamn och vidare mot Bråviken i norr.

Hamnen i Arkösund, hamnkajen där en godsvagn syns, och på andra sidan segelleden intill Arkö ett segelfartyg med halade segel.