Lokstallarna 1

Infällt i bilden ritning över lokstallar och vändskiva,
 röd punkt visar fotografens placering. Det stora rundstallet byggdes 1917 - 1918, det gamla lokstallet hyrdes då ut till ett industriföretag.