Norrköping Östra1899

Norrköping 1899

Del av karta över Norrköping från 1899 (reviderad 1906), i mitten den första Östra Stationen byggd 1893. Spår söderut samt hamnspår - svart linje. Spårvägsspår - röda linjer.