Gamla Stationen

Till vänster det första stationhuset på Norrköpings Östra byggt 1893.

Under till vänster ritning av bangård med lokstall och magasin.

 

Under till höger foto från 1920 där stationshuset (då med personalbostäder) syns bakom godsmagasinet i  utkanten av den 1910 helt ombyggda bangården.

ritning nrk gamla 1893

nrk gamla 1920