Norrköpings Östra Station

Bangårdsområdet på ritningen invigdes den 3 augusti 1910, den användes av både VB och NÖJ.
Längst till höger är ut och infartsspår för de bägge banorna samt spår till Norrköpings hamn
Vy över bangården Gamla stationen 1  Gamla stationen 2 
Lokstall 1 Lokstall 2 Karta 1899
Karta 1924  Spår 3&4  Nutid