April 2001

Till vänster den nu bebyggda bangården sedd från Oxelbergen, mellan träden och statliga verk skymtar den enda bevarade byggnaden - stationshuset.

Nedan till vänster stationshuset och en asfalterad väg där förut spåren gick fram till perrongerna.

Minnesskylt på stationens väg.