Norrköping Östra1924

Norrköping 1924

Del av karta över Norrköping från 1924, upprättad av Stadsingenjör John E. Petterson.  Här syns den 1910 byggda Stationen, sammanbindningsbana och även SJ-spår från Hamnbron.