Arkösund - Hotell och Brygg & Bostadshus

Hotellet och Brygg/bostadshus, här på ett vykort från 1902. Lägg märke till spåren ner mot sundet och hamnen.

Nedan ritning och samma plats i April 2001