Arkösund - Hamnen

Hamnpiren och hamnspåret i Arkösund byggdes 1894 -1895. 

På bilden lossas grus från ett arbetståg draget av VB2