Arkösund - Restaurangen och Kvarnen

Flygfoto över Arkösund

 Restaurangen, den vita byggnaden med tornet, (infällt i bilden äldre vykort). I dag finns bara grundmurarna kvar efter den.

Kvarnen, nederst i mitten "Häggebo Väderkvarn" köptes 1937 av VB och flyttades då till berget, den brann ner 1982.