VB från ovan

Norrköping Östra

Östra station  i Norrköping. Delar av bangården och i förgrunden Östra Promenaden