VB från ovan

Arkösund hamnpir

Arkösund med hamnpiren och dess spår i mitten av bilden.