Inom parentes efter lokbeteckning står hjulföljd och tillverkningsnummer.

VB8 - SJ3177 (1C, 750) 
Tillverkat NOHAB 1905,
skrotat 1954

VB9 år 1917 (1C1, 984)
Tillverkat NOHAB 1912,
skrotat 1960VB10 år 1915 (1D, 1060)
Tillverkat NOHAB 1915,
skrotat 1960

VB11 (1C1, 1100)
Tillverkat NOHAB 1916,
skrotat 1955VB12 år 1931 (1D, 1111)
Tillverkat NOHAB 1917,
sålt 1964

VB13 år 1950 (D2, 912)
Tillverkat NOHAB 1909,
köpt NKIJ-13 1937, skrotat 1951

  

VB8-13 foton från SJK Foto, Stig Nyberg