7

 

Motorvagn Yp 874 och UBFP 1807 nära Strolången på väg mot Hamburg och Norrköping April 1966