5

 

VB-X4 vid Kummelby Station

Beställd från DEVA 1924, levererad 1925 (i övrigt se beskrivning VB-X3), den övertogs av SJ vid förstatligandet men skrotades redan 1950.