VB C 30 Längd över buffertar: 13,5 m, Antal sittplatser: 45

Vagnen tillverkades vid AB Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping tillsammans med systervagnen C 31. Vagnarna var de två största tvåaxliga vagnar som tillverkats för svenska smalspårsbanor. Vid leveransen hade vagnen fernissade träbänkar och innerväggarna var täckta med pärlspontpanel. Vagnen moderniserades senare genom att innerväggarna täcktes med masonite och bänkarna fick tagelstoppning med plyschklädsel.


När VB förstatligades 1950 inregistrerades VB C 30 som SJ Cp 439 och vagnen byggdes om med rakare ändpartier på taket. Då tredje klass slopades 1956 ändrades vagnens littera till Bp. Som Bp 439 användes den som manskapsvagn i olika arbetståg. 1963 slopades vagnen och ställdes upp som museiföremål i Målilla hembygdspark. Vagnen genomgick 1998-2000 en fullständig renovering i Västervik och sattes åter i trafik i maj 2000 på smalspårsbanan Västervik - Hultsfred.