KAK karta 1923

Järnväg och landsväg

Topografisk karta 1927

Järnväg och landsväg