Karta från 1918

Smalspåriga Järnvägar från Linköping och västerut.