Karta från 1918

Vikbolandsbanan 

Streckade områden - järnvägens egendomar