Karta från 1918

Vikbolandsbanan och Hammarkindsbanan

Streckad bana - projekterad men ej byggd

Streckade områden - järnvägens egendomar