Bakgrund

  Den här är en berättelse i ord och bild om den smalspåriga (891mm) och numera nedlagda Vikbolandsbanan

Det officiella namnet var Norrköping Söderköping Vikbolandets Järnväg - NSVJ. 

Läs definitioner från Nordisk Familjebok 1913 och Svensk Rikskalender 1908

 

Tyngdpunkten i berättelsen ligger på delen Norrköping - Arkösund, men här finns också material från linjen Norrköping - Söderköping - Valdermarsvik.

 

Ansvarig Utgivare:    Tomas Einborn

Klicka på postvagnen om du har frågor eller synpunkter:   

Källmaterial:      
Från Bengt Pettersson Norrköping: Ritningar över Vikbolandsbanans byggnader och bana från 1915, foton från stationer och bana samt hans skrift "Vikbolandsbanan och Jonsbergsborna" 

Till höger bild på Bengt Pettersson på bromsarplats den 3/4 1945 i Kättinge. (vagnen en N.Ö.J-vagn på VB-spår).

 


Ett flertal böcker bland annat : "Norrköping - Söderköping Vikbolandets Järnvägsaktiebolag 1893  - 1918" av Edvard Ringborg och "Vikbolandets Postanstalter" av Folke Wester. 
Vykort, foton, uppsatser och berättelser mm.  och insamlandet fortgår.

Du kanske själv har något att berätta, några föremål eller bilder från VB som du vill visa upp? Klicka i såfall på postvagnen här ovan och hör av dig

Vikbolandet:

I Östergötland är en halvö i norr begränsad av Bråviken i öster av skärgård och i söder av Slätbaken.

Den här webbplatsen:

Består av åtta huvuddelar:

Historik och bakgrund, med texter om banans historia

huvudsakligen hämtade från skriften ”Vikbolandsbanan och

Jonsbergsborna”.

Stationer, med kartor,fotonr och ritningar från de flesta av banans stationer

Bana och Spår, med spår, semaforer, bommar och broar mm.

Fotoarkiv, med foton och bilder från hela NSVJ. 

Kartor, från 1910 och 20-talet

Byggnader, ritningar och foton av dessa vid och omkring banans stationer, 
Lok och Vagnar, foton och fakta om rullande materiel på banan.
VB i Närbild, detaljgranskningar av samband, stationer mm.

 

VB är Vikbolandsbanans signatur och den här skylten leder alltid åter till sajtens första sida när man klickar på den!

 

 

 

Nordisk Familjebok 1913

Norrköping-Söderköping-Vikbolandets järnväg (sign.: järnvägens N. S. V. J., materielens V. B.), som eges och trafikeras af Norrköping- Söderköping-Vikbolandets järnvägsaktiebolag, är smalspårig (0,891 m.) och har en längd af 101,a km., hvaraf 101 km. inom Östergötlands och 0,3 km. inom Kalmar län.

Järnvägen utgår från Norrköpings östra station åt s. ö. till Kummelby, 6 km. från Norrköping, där den delar sig i två linjer, af hvilka den ena framgår i sydöstlig riktning öfver Göta kanal till Söderköping och därifrån förbisjön Strolången till Gusums bruk i närheten af den s. k. Ahstorpsviken af sjön Yxningen, till hvilken ett kortare hamnspår är framdraget, samt vidare till ändpunkten strax s. om köpingen Valdemarsvik,och den andra sträcker sig österut n. om Kuddby och s. om Häradshammars kyrka fram till Östersjön vid Arkösund.

I samband med byggandet af linjen Söderköping-Valdemarsvik flyttades Söderköpings station, hvarigenom den ursprungliga sträckningen af linjen Norrköping-Söderköping förlängdes med l km. Vid Norrköpings östra station har järnvägen anslutning till Kimstad- Norrköpings järnväg och genom denna således förbindelse med hela det smalspåriga järnvägssystemet mellan Örebro och Hultsfred med tillstötande likspåriga banor.

För trafik öppnades linjen Norrköpings östra-Kummelby-Söderköping, 16,3 km., 20 dec. 1893, Kummelby-östra Husby, 20,7 km.,8 sept. 1894, östra Husby-Arkösund, 25,5 km., 15juni 1895 och Söderköping-Gusum, 27,9 km., 15 maj och Gusum-Valdemarsvik, 10,9 km., l okt. 1906.

Vid 1912 års slut utgjorde bokförda byggnadskostnaden 3,768,247 kr., hvaraf för rullande materiel 587,329 kr., aktiekapitalet 1,389,600 kr. och reservfonden 32,835 kr. Järnvägens postadress och styrelsens säte är Norrköping.