Förteckningar

 

Jonsbergsbor som börjat på Vikbolandsbanan:

Namn

Från

Född

Titel

Almqvist, Stig

fr. Arkösund

1924

Biljettgranskare, Sta-

Lantbrevbärare, Åby

tionskarl, Trafikbiträde

Liljeqvist, Sven-Erik

fr. Gåsåker

1927

Biljettgranskare, Sta-

Spårvagnsförare, Norrköping

tionskarl

Karlsson, Aina

fr. Gåsåker

1921

Hållplatsvakt

Norrköping

Karlsson, Stig

fr. Gåsåker

1923

Banarbetare

Förste reparatör, SJ Norrköping

Eriksson, Elsa

fr. Gåsåker

1926

Hållplattsvakt

Gåsåker

Ax, John

fr. Öbnebo

1876

Banarbetare

Banarbetare Isnäs

Eninger, (Eriksson), Erik

fr. Öbnebo

1897

Trafikelev

Byråchef, SJ Stockholm

Yxberg, Edvin

fr. Yxbergstorp

1894

Banarbetare, Banvakt

Banbiträde, SJ Isnäs

Hallgren, Elis

fr. Öbnebo

1893

Banarbetare

Banarbetare, Isnäs

Svensson, Göte

fr. Arkösund

1900

Banarbetare

Reparatör, SJ Isnäs

Björkdahl, Holger

fr. Isnäs

1917

Banarbetare

Avsynare, Motala

Nilsson, Tore

fr. Isnä

1929

Biljettgranskare

Harrysson, Harry

fr. Isnäs

1929

Biljettgranskare

Lokförare, SJ Norrköping

Nilsson, Nils Magnus

fr. Bränntorp

1879

Banarbetare, Banvakt

Lantbrukare, Käfsebo

Andersson, Ferdinand

fr. Ängtorpet

1878

Banarbetare. Banvakt

Banvakt, Jonsberz

Andersson, Ålfred

fr. Ängtorpet

1893

Banarbetare

Banbiträde SJ Gusum

Carlsson, Henry

fr. Jonsberg st.

1905

Trafikelev

Stins, SJ Lysekil

Carlsson, Gunnar

fr. Jonsberg st.

1914

Trafikelev

Stationsmästare. SJ Kummelby

Gustafsson, Patrik

fr. Talltorpet

1882

Stationskarl

Konduktör, Norrköping

Martinsson, Arvid

fr. Jonsberg

1912

Snickare

Förste reparatör, SJ, Norrköping

Lundberg, Stig

fr. Mönnerum

1927

Biljettgranskare

Lokförare. SJ Norrköping

Pettersson, Bengt

fr. Broxvik

1920

Banarbetare, Banvakt

Driftsingenjör, SJ Norrköping

Pettersson, Hugo

fr. Broxvik

1927

Biljettgranskare,

Banmästare, SJ Finspång

banarbetare, Banvakt

Petersson, Holger

fr. Vigelsbo

1926

Signalarbetare

Signalmästare, SJ Norrköping

Andersson, Anders

fr. Utsätter

1912

Banarbetare

Reparatör, SJ Kättinge

Wilén, John

fr. Öbbebo

1910

Banarbetare

Reparatör, SJ Norrköping

Lindahl, Östen

fr. Hovgren

1931

Biljettgranskare

Äkeriägare, Norrköping

Jonsson, Lennart

fr. Valdemarsborg

1920

Trafikelev

Kontorist, Finspång

Samuelsson, Nils

fr. Arkösund

1917

Lokeldare

Lokförare. SJ Katrineholm

Andersson, Gösta

fr. Arkösund

1930

Biljettgranskare

Trafikbiträde, SJ Norrköping

 

 

Mer kommer att läggas till här..