Stationer          

7.

Fallingebergs grustag

Fallingeberg

Ång-grävskopa och lok, vid Fallingebergs grustag (stickspår från Birkekärr Station nära Valdemarsvik), grus lastades med skopan till tåg med grusvagnar på parallellt spår. Grustaget ägdes av VB och grus härifrån användes för underhåll på hela banan.
Markerad på bilden är lokförare Erik Lundkvist, bilden från Holger Lundkvists samlingar.