Stationer          

4.

Östra stationsområdet

Till vänster 1893 års stationsbyggnad, i bakgrunden 1910 års. Mitt i bild spårvägen med hållplats vid stationen.