Stationer          

3.

Söderköpings Station ca: 1900

Söderköpings första station ca 1900, den ersattes 1904 av en ny station och
ett  nytt stationsområde