Föremål          

2.

Aktiebrev NSVJ 1904

Aktieutdelningen var under 1910 och 1920-talet mellan 3% och 4%, den upphörde under 1930-talet då bolaget gick med förlust. Under andra världskriget ökade trafiken, bolaget blev skuldfritt och 1942 gav man åter utdelning ca: 4%.

1/7 1950 övertog SJ TÖJ och ingående banor, staten betalade 2.374.800 kr för TÖJ varav 1.028.400 kr för aktierna i VB.

VB hade den bästa ekonomin av banorna inom TÖJ, och var ensamt om att lämna utdelning under slutet på privatbanetiden.